Hypnohealing

Vad är hypnohealing för något?

De är en terapimetod där man kombinerar hypnos och healingens energi för att klienten ska få en ökad förståelse över ett obalanserat område eller symptom som satt sig i kroppen, sinnet eller själen.

Man spårar efter symptom och går till djupet av det område som önskas förändras, läkas, eller fyllas på med energi.

Under Hypnohealing använder man sina sinnen för att utforska det specifika området. Det görs antingen inifrån eller utifrån kroppen, där man kan se, känna, höra eller ana vad uppkomsten till orsaken är, hur det beter sig, hur lång tid de behöver på sig för att återställas med mera.

Vårt undermedvetna är vårt ställe där kroppen lagrar vår energi. De är även här ca 70% av alla våra symptom och problem startar. Genom att vara i kontakt med det undermedvetna ser vi till att läkningen börjar i rätt ordning. Nya celler bildas, växer och kopplas samman, vilket sker i alla former av läkningsprocesser.

Genom att övertala sitt inre att koncentrera sig med lite extra energi på det sjuka eller obalanserade området kan vi också göra större förändringar för oss själva.

På grund av att detta självhelande styrs av det undermedvetna kan hypnos verkligen påskynda läkandet då man har en kontakt med det undermedvetna, kroppen, sinnet och själen.

Hypnohealing är också en spännande metod för att utforska sitt inre och förstå sig själv på ett djupare plan.

Det kan användas till många områden, där man kan få en klarare översikt hur ens kroppsliga, emotionella och själsiga jag fungerar, hur man är uppbyggd och verkar.

Genom att verkligen undersöka vem man är kan man också ta kontrollen över sig själv och få nya verktyg och insikter som kan hjälpa en att ta sig framåt i livet.

Hypnohealing är en kraftfull metod som ger en djup avslappning som är helande, vilket kan hjälpa en klient som befinner sig i kris, sorg, trauman som uppkommit under den vuxna delen av sitt liv.

Läs mer Mindre

Hur går en hypnohealing session till?

Man kommer bli guidad att rikta sin fokus in i kroppen för att titta på healingen och orsaken till problemet/symptomet du söker för, du får hjälp till att rikta healingen till det ställe i kroppen där den behövs.

Du kommer använda dina sinnen för att se, höra, känna, eller ana hur förändringar sker i kroppsvävnaderna, (temperatur, struktur, form, färg m.m.).

Du kan även, hur konstigt de än låter, föra en konversation med området och därmed få klarhet i varför de uppstått, vad orsaken är, när de är redo att lämna ditt system med mera.

Visualisering är nyckeln till nästan alla former av hypnoterapi. Det är ett speciellt kraftfullt verktyg när man helar fysiska och psykiska problem.

Genom att klienten visualiserar hur det besvärliga området ser ut och sedan visualiserar hur det ska se ut, ger vi det undermedvetna två bilder.

Därefter kan vi lugnt överlåta det undermedvetna att åstadkomma ett återvändande till fullständig kroppslig, psykisk och själslig hälsa.

Hypnohealing är en väldigt avslappnad metod som är mycket behaglig. Den ger dig nya insikter om din kropp, sinne och själ.

Vilka områden är hypnohealing bra för..

 • Avslappning
 • Traumahealing – kris och sorg bearbetning
 • Panikångest / PTSD
 • Psykosomatiska symptom
 • Oförklarlig / ofrivillig barnlöshet
 • Relationsproblematik
 • Att släppa taget om negativ energi, tankar eller känslor
 • Sömnsvårigheter
 • För att bygga upp ett bättre självförtroende / självkänsla / Självinsikt
 • Visualisering / mål & resultat visualisering
 • Förlossning / förlossningsrädsla
 • Öka ens medvetenhet / intuition

 

Hypnohealing är givande för traumatiska händelser som inträffat i det vuxna livet. Där kan vi handskas med det psykiska, fysiska och själsliga skadorna som kan ha drabbat dig.

I vissa fall kan det behövas hypnoanalys i första hand, och då använder vi en kompination av hypnohealing, hypnoanalys för att komma åt orsaken till symptomet, obalansen eller problematiken.

Vad är healing för någonting?

De vi vet om healing är att de är en naturlig magnetisk energi som liknar hypnos. Healing energin verkar läkande och helande för vår kropp, sinne och själ. Vi alla bär på förmågan att läka oss själva och tillämpa den helande energin.

De finns i dag mängder av olika healing metoder runt om i världen. Healing sker inte enbart genom att en terapeut lägger sina händer på klientens huvud, utan sker i all typ av energiöverföring som tex tanke, ord och handling.

Healing är omtalat, och många ställer sig skeptisk till om det verkligen fungerar då man inte med blotta ögat kan se energin. Men hur skeptisk man än må vara om healing, så fungerar de och ger ett förbättrande för klientens mående.

Healingen styrs till det område den behöver arbete på och ger den energi, läkande och helande kraft som behövs.

Healing är något som forskas om, där man funnit att healingens energi finns kvar hos oss i upp till 3 veckor efter en avslutad session.

När man samarbetar mellan klient och terapeut, arbetar man upp en stark healing energi som förs över till klienten i det område som behöver läkas och helas. Detta sätt gör att healingens effekt blir upphöjd, stark och riktas till det område i kroppen som styr vår energi, vårt undermedvetna.

Isabella har arbetat med healing sedan tidig ålder, och arbetar inte med några andliga avtal eller metoder utan utgår från sig själv, klienten och den rena, läkande, helande energi som healing är i sin grund.

Healing är lätt att lära sig, så också hypnos, vilket båda två är naturliga fenomen vi får med oss när vi föds in i detta liv. Alla har förmågan och kan aktivera sin inre läkare, till att hjälpa en att läka och helas.

Läs mer Mindre

Hur kan det upplevas att få healing?

 • Problem området eller dina symptom minskar i intensitet och/eller försvinner.
 • Du kan uppleva att du får full kontroll på din fysiska, psykiska och själsliga kropp.
 • Du kan uppleva en känsla av att bli djupt avslappnad.
 • Du kan komma i kontakt med dina inre känslor, tankar och värderingar.
 • Du kan komma i kontakt med ditt undermedvetna och din energikälla.
 • Det är vanligt att man upplever en värmande eller kylande känsla sprida sig igenom kroppen.
 • Kroppen kan kännas lätt, svävande, flytande eller tung.
 • Domningar, kittlingar, pirrningar i kroppsdelar.
 • Desorienterad tidsmässigt, tiden kan kännas som den flög förbi eller att det går långsamt.
 • Ökat sinne, upplevelser av ökad doft, smak, hörsel, känsel.
 

Vill du boka tid för ett introduktionssamtal ?