Tidigare liv terapi

Vad är tidigare liv terapi ?

Tidigare liv terapin är en spännande metod för att utforska sitt inre och förstå sin själ på ett djupare plan.

Genom att undersöka vem man tidigare varit kan man återfå verktyg och insikter som kan hjälpa en att ta sig framåt i detta livet. Det kan också hjälpa en att förstå helheten av ens liv och varför man upplever vissa saker i relationer, personligheten, beteenden med mera.

En annan fördel med att utforska sina tidigare liv är att det kan hjälpa en att bli av med rädslan för döden och få svar på existentiella frågor.

Genom att förstå att ens själ har funnits i flera liv kan man få en större förståelse för livets natur och att döden är en naturlig del av livet vi alla ska möta en dag.

Om klienten via hypnoanalys inte finner orsaken i detta liv, kan en tidigare liv regression vara en lösning.

Genom att följa symptomen genom flera liv kan klienten förstå vad de behöver lära sig av situationen för att uppnå en befriande självinsikt.

Att utforska frågor som ansvar och skuld kan vara tungt, men det kan också vara en obeskrivligt skön känsla att ha rett ut dessa frågor. Detta kan leda till en djup självinsikt.

Tidigare liv terapi kan också hjälpa en att förstå sina relationer på ett djupare plan. Genom att undersöka tidigare liv och erfarenheter kan man få insikter om varför man har vissa relationer i detta liv och vad man kan göra för att förbättra de genom att släppa på tidigare utmaningar och karma.

Läs mer Mindre

Hur går en tidigare liv regression till ?

Under en tidigare liv regression kommer du att bli guidad tillbaka i tiden, till tidpunkter som var viktiga och formande för dig i det livet.

Genom att ställa frågor kommer jag att hjälpa dig att utforska dessa händelser och att öppet och tydligt berätta om dina upplevelser.

Vi kommer också att utforska dödsögonblicket i det tidigare livet, och om det behövs kommer jag att hjälpa dig att uppleva händelsen på ett objektivt sätt, så att du kan berätta om den som om du såg en film framför dig.

Efter att du har utforskat ditt tidigare liv kommer vi att gå till en tidlös plats där allt faller på plats och du får en högre visdom och medkänsla. Jag kommer att hjälpa dig att sortera vilka nya insikter din själ har vunnit och vad du har att lära dig av det tidigare livet.

Mot slutet av sessionen kommer jag att be dig att ta med dig allt som gynnar din utveckling i ditt nuvarande liv och att lämna bakom dig det som inte hjälper dig vidare. Du har självklart friheten att välja att ta med dig allt om du så önskar.

Genom denna session kan du uppnå en djupare självinsikt och en större förståelse för ditt nuvarande liv här på jorden.

Hur kan en tidigare liv regression upplevas ?

När du utforskar ditt tidigare liv kan du uppleva det från olika perspektiv. Du kan komma att se dig själv från olika vinklar, som närvarande i kroppen eller utifrån/uppifrån.

Att vara närvarande i kroppen kan underlätta frigörandet av inlåsta känslor och öka helandet i upplevelsen.

Du kan också resa fram och tillbaka i tiden, precis som när man spolar en film fram och tillbaka.

Känslor, bilder, tankar och intryck kan komma från det undermedvetna, vilket kan vara helande för psyket.

Det är vanligt att du under dagarna efter sessionen kommer att uppleva vidare intryck, insikter och minnen från ditt tidigare liv. Genom att skriva ner anteckningar om dina upplevelser kan du fortsätta att berika din upplevelse och dina insikter.

Om du gör fler regressioner hos Soulnest kan du föra anteckningar om viktig information och på så sätt få en tydligare bild av dina mönster, färdigheter, talanger, styrkor och andliga insikter. Detta kan hjälpa dig att förvalta och utveckla dem ännu mer.

Genom att utforska ditt tidigare liv kan du uppnå en djupare självinsikt och en större förståelse för ditt liv och relationer.

Om man är skeptisk till tidigare liv.

Det är viktigt att betona att regressionsterapi är en terapeutisk metod som fungerar oavsett ens personliga tro eller övertygelse. Hypnos har ingenting med övernaturliga fenomen att göra utan är ett naturligt tillstånd vi befinner oss i flera gånger om dagen.

Jag som terapeut respekterar varje klients tro och övertygelse och påtvinga aldrig min egen tro under en session.

Regressionsterapi handlar om att utforska och bearbeta tidigare upplevelser och känslor för att uppnå en djupare självinsikt och öka sin personliga eller andliga utveckling.

Det är en effektiv metod som används av terapeuter som privat ställer sig skeptiska till reinkarnations tanken.

Hur vet man om de är ett äkta minne eller om de är fantasi ?

Det är vanligt att känna sig osäker och tvivla på sig själv när man för första gången utforskar ett tidigare liv. Det kan kännas overkligt och som om man bara hittar på alltihop för att ha något att komma med. Men oroa dig inte, det är precis så alla känner i början.

Det viktiga är att bli involverad i det som händer och inte bara vara som en yttre betraktare. Ju fortare du involverar dig desto bättre är det.

När intryck kommer från vårt inre måste de komma genom våra inre sinnen och det gör fantasier också. Det finns alltså inget sätt du egentligen kan skilja ett tidigare liv minne från en fantasi, så det är lika bra att du släpper den tanken från början för inte sätta krokben för dig själv.

När du blivit mer van kommer du att kunna lägga undan ditt analyserande och inse att om du verkligen skulle hitta på en historia baserad på fantasi så skulle det säkerligen inte bli den som du nyss upplevt i ett tidigare liv.

När du tillåter berättelsen att berätta sig själv genom dig kommer du att uppleva ett flöde av information från det förflutna som kommer att fascinera dig. Vi kan alltså mer eller mindre bestämma hur involverad vi vill vara i berättelsen. Om du tillåter dig själv att vara mer involverad i dina inre upplevelser kommer du att få ut mer av sessionen. Så släpp bara taget och följ med!

Innan vi börjar en session och en resa bakåt i dina tidigare liv är det viktigt att du tar bort ditt analyserande och bara låter det som sker, ske. Efteråt kan du koppla på analyserandet igen så kan vi diskutera och analysera din session så mycket du vill.

När du väl börjar uppleva vad du ser, hör eller anar kommer jag att vägleda dig till viktiga och meningsfulla minnen och efteråt kommer jag att hjälpa dig tolka, förstå och uppskatta den skatt ditt undermedvetna gett dig. Lita på att ditt undermedvetna ger dig de minnen du behöver!

Läs mer Mindre

Vill du boka tid för en tidigare liv regression ?