Brainworking Recursive Therapy®

Vad är Brainworking Recursive Therapy® ?

Brainworking Recursive Therapy® är en ny modell för psykologi och psykopatologi som passar med aktuellt tänkande om neurovetenskapen. Det är en lösningsfokuserad och evidensbaserad metod, vilket uppfyller kraven i moderna terapier.

Brainworking Recursive Therapy är en neurovetenskapsbaserad process som har visat sig vara användbar för att minska och lindra symptom förknippade med ångest, oro fobier, PTSD, GAD, depression, lågt självförtroende, låg självkänsla, relationsproblematik och många andra psykologiska problem.

Den genomförs i ett helt medvetet tillstånd utan hypnos eller andra metoder. Den är helt logisk, praktiskt jordnära och fungerar på ett unikt sätt genom att "fördriva" de psykologiska triggers av symptommönstret innan de når den del av hjärnan som aktiverar de känslomässiga svaren. På detta sätt lindras symptomet eller minskas kraftigt i svårighetsgrad redan efter första sessionen.

Terapin är en helt konfidentiell metod vilket inte kräver att du avslöjar några intima detaljer om ditt personliga liv eller om någon händelse som du vill hålla privat som kan ha varit orsaken till ditt symptom. Det enda du behöver dela är vad du vill förändra i ditt liv för att det ska bli helt framgångsrikt.

Läs mer Mindre

Vad är Brainworking Recursive Therapy® hjälpsamt mot?

Brainworking Recursive Therapy® är en neurovetenskapsbaserad process som har visat sig vara användbar för att minska och lindra symptom förknippade med ångest, oro fobier, PTSD, GAD, depression, lågt självförtroende, låg självkänsla, relationsproblematik och många andra psykologiska problem.

Den genomförs i ett helt medvetet tillstånd utan hypnos eller andra metoder. Den är helt logisk, praktiskt jordnära och fungerar på ett unikt sätt genom att "fördriva" de psykologiska triggers av symptommönstret innan de når den del av hjärnan som aktiverar de känslomässiga svaren. På detta sätt lindras symptomet eller minskas kraftigt i svårighetsgrad redan efter första sessionen. Vanligtvis behövs 1-3 sessioner för att ens symptom ska försvinna.

Terapin är en helt konfidentiell metod vilket inte kräver att du avslöjar några intima detaljer om ditt personliga liv eller om någon händelse som du vill hålla privat som kan ha varit orsaken till ditt symptom. Det enda du behöver dela är vad du vill förändra i ditt liv för att det ska bli helt framgångsrikt.

Vad är Brainworking Recursive Therapy® hjälpsamt mot?

 • PTSD / FTSD
 • Ångest / Panikångest / GAD
 • OCD
 • Tvångsmässigt beteende
 • Nervositet
 • Avslappning
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier
 • För att bygga upp ett bättre självförtroende & självkänsla
 • Rädslor / oro / stress
 • Depression
 • Relationsproblem
 • Svårighet att tala inför grupp
 • Vikthantering
 • Sorg / förluster
Läs mer Mindre

Brainworking Recursive Therapy är baserad på neurovetenskaplig forskning av Benjamin Libet

Den ursprungliga inspirationen för vad som skulle bli BWRT kom via en artikel i tidningen New Scientist i november 2011, om experimenten av Benjamin Libet i början av 1980 -talet. Experimenten tycktes bevisa att vi inte har fri vilja på det sätt som vi vanligtvis tänker på det. Det vill säga att du kan stoppa en åtgärd efter att den har börjat men du har ingen medveten kontroll över impulsen i första hand.

Rapporterna från Libets experiment skapade upprörelse och det fanns många försök att bestrida resultaten. Ingen av dem var dock helt framgångsrika, och när mer avancerade bildtekniker blev tillgängliga blev det uppenbart att det verkligen fanns ett "kognitivt gap" där hjärnan började skapa ett svar innan medveten medvetenhet.

Följande länkar ger dig en tydlig bild av mängden forskning som nu har genomförts.

Läs mer Mindre