Hypnos

Vad är hypnos ?

Hypnos är en naturlig del av vårt dagliga liv och kan hjälpa oss att varva ner och lyssna på vårt inre.

Genom att lära oss att försätta oss i hypnos kan vi få tillgång till vårt undermedvetna och därigenom förändra våra vanor, beteenden, tankar och mycket mer. Det är en fantastisk möjlighet att utforska och läka våra inre trauman från tex barndomen som satt sig som symptom och problematik för dig i livet.

Att befinna sig i hypnos är en behaglig känsla där kroppen och sinnet är helt avslappnat. Det är som att vandra omkring i en lätt avslappning eller fokusera sig på nya, konstruktiva idéer i en skön och fridfull miljö.

Under hypnos är ditt medvetna jag frikopplat och det undermedvetna jaget kommer fram för att skydda dig. Det är som att vara i en neutral växel där du är medveten om din yttre omgivning samtidigt som du har tillgång till ditt inre.

Hypnos kan hjälpa dig att öppna upp för dina inre krafter som ger en fantastisk möjlighet att förstå dig själv på ett djupare plan där du kan uppnå önskade förändringar i ditt liv

Vägen till ditt undermedvetna

Ditt undermedvetna är en viktig del av dig själv. Det lagrar alla dina minnen, känslor och upplevelser från livet. Allt du varit med om samlas och lagras där som i ett arkiv. Det styr ditt autonoma fysiska system, din psykiska energi, dina drivkrafter och det helande systemet i kroppen.

Många läror tror också det undermedvetna är platsen för kroppens och psykets ”hjärta”, där själens fäste finns, ditt högre jag, intuitionen, fantasin samt dina känslor.

Ditt undermedvetna är inte medvetet om sig själv utan agerar utifrån de koncept och planer som matas in i det. Det söker aldrig efter någon sanning eller förklaringar, utan accepterar det som lagras där som sin sanning.

Det spelar ingen roll ifall de är bra saker eller om de är dåliga saker. utan har de väl accepterats, stannar de där och ersätts inte förens en starkare känsla ersätts eller får sitt utlopp i energi som kan yttra sig i symptom där ångest och fobier är av de vanligaste.

Ditt undermedvetna kan göra mycket saker som ditt medvetna jag inte klarar av att hantera. Det registrerar och lagrar 95% av alla dina dagliga intryck, medans ditt medvetna jag endast tar upp 5% av alla dina dagliga intryck.

Det enda sätt vi kan komma i kontakt med vårt undermedvetna är när vi sover i form av drömmar,

i terapi eller när vi befinner oss i hypnos. Med tiden kan det undermedvetna släppa fram små skuggor i ljuset, som kan vara svåra att tolka och förstå. Man kan känna starkt inom sig, att något vill sägas, komma till uttryck men man finner inga djupa svar.

Det undermedvetna, är som ett stort universum inom oss, ett arkiv som kan gynna vår utveckling och mående, men också göra oss illa.

När du kommer i kontakt med ditt undermedvetna, kan du lära dig att förstå och hantera dina känslor och beteenden på ett mer effektivt sätt som hjälper dig att uppnå dina mål och leva ett mer balanserat och tillfredsställande liv.

Läs mer Mindre

Några vanliga tecken på hypnos är

• Djupt behaglig avslappning, med en drömmande känsla eller dåsighet

• Kroppen kan kännas lätt, svävande, flytande eller tung.

• Domningar, kittlingar, pirrningar i kroppsdelar

• Ögon som tåras

• Desorienterad tidsmässigt, tiden kan kännas som den flög förbi eller att sessionen gick långsamt.

• Ökat sinne, upplevelser av ökad doft, smak, hörsel, känsel. 

• Fladdrande ögonlock, snabba ögonrörelser.

• Ökad salivutsöndring 

Kan alla bli hypnotiserade ?

Hypnoterapi fungerar i stort sätt för alla, oavsett kön eller ålder. Det kan användas både i grupp- och individuella sessioner, via videochatt, ljudinspelningar eller telefon.

Det finns viss undantag för behandling, såsom personer som är påverkade av alkohol eller droger, personer med unika kognitiva eller psykiska behov.

Forskning visar att 60% av befolkningen kan lära sig att uppnå det djupa trance tillståndet under guidning, medan 80-97% är kapabla till någon form av hypnos respons.

De viktigaste egenskaperna som gör att de är lättare att använda hypnos är fantasi, känslighet, mottaglighet och föreställningsförmåga.

För att kunna bli hypnotiserad krävs det att klienten är villig att bli hypnotiserad, har förtroende för sin terapeut och är fri från hypnos rädsla.

Genom att övervinna dessa hinder kan hypnos vara en effektiv terapiform för att hantera en rad olika problem och därmed förbättra livskvaliteten.

Vad man bör tänka på innan en session?

Innan en hypnos session är det viktigt som klient att tänka på vissa saker för att säkerställa en god och effektiv terapi.

 

  • Om du har ett symptom bör du alltid ha konsulterat det med din läkare innan du söker dig för en hypnoterapi session. Ett borttagande av ett symptom kan dölja en allvarlig skada eller sjukdom som kan vara farligt för din hälsa om det tas bort.

 

  • Om du står på medicinering eller har en diagnos, tas detta upp med din hypnoterapeut innan du bokar in dig för att kunna diskutera bästa möjliga hjälp i terapin.

 

  • Du får inte vara påverkad av droger, alkohol eller starkare medicin under en session. Detta kan påverka din förmåga att koncentrera dig och uppnå det djupa trance tillståndet som krävs för hypnos, och också olämpligt!

 

  • När du lyssnar på en av mina hypnosinspelningar är det viktigt att du inte hanterar maskiner eller kör bil samtidigt.

Vanliga frågor om hypnos & hypnoterapi.

Svar: Om du inte vill, kommer du inte heller göra det. Du har fri vilja att dela precis vad du vill till din terapeut som dessutom har tystnadsplikt och värnar om ditt mående, och tillfrisknande.

Svar: Nej, hypnos är ett naturligt fenomen som vi befinner oss i dagligen.

Svar: Ja, man är inte omtöcknad eller ”borta”, utan endast behagligt avslappnad, vilket man kan få många att tro att det inte fungerade.

Svar: Nej, man är bara maximalt avslappnad.

Svar: Nej, skulle någon försöka med något, som för dig verkar störande skulle du genast lämna det hypnotiska tillståndet.