Hypnoterapi

Vad är hypnos ?

Hypnos är en naturlig del av vårt dagliga liv och kan hjälpa oss att varva ner och lyssna till vårt inre känsloliv.

Vi befinner oss i hypnos varje gång vi känner att vi blir lite dåsiga, och vandrar i väg i dagdrömmar. Ett typiskt exempel på detta är när du kan märka att du utför vardagliga sysslor eller rutiner utan att vara medveten om det. Det kan vara som att vara på “autopilot“ som när du kör bil, läser en bok eller gör andra sysslor.

Genom att lära oss att försätta oss i hypnos och lyssna till vår inre klocka och röst kan vi få tillgång till vårt undermedvetna och därigenom förändra vanor, beteenden, tankar, känslor och mycket mer.

Att befinna sig i hypnos är en behaglig känsla där kroppen och sinnet är helt avslappnat. Det är som att vandra omkring i en lätt avslappning eller fokusera sig på nya, konstruktiva idéer i en skön och fridfull miljö.

När du befinner dig i hypnos svarar du bättre på förändringar, nya idèer vilket kan hjälpa dig att öppna upp för dina inre krafter. Det ger dig en fantastisk möjlighet att förstå dig själv på ett djupare plan där du kan uppnå önskade förändringar i ditt liv.

Under hypnos är ditt medvetna jag frikopplat och det undermedvetna jaget kommer fram. Det ger dig tillgång till en större medvetenhet om ditt inre där dina sinnen blir allt tydligare.

Det är som att vara i en neutral växel där du är medveten om din yttre omgivning samtidigt som du har tillgång till ditt inre.

Vad är hypnoterapi?

Hypnoterapi är en terapiform som är mycket kraftfull och effektiv. Den används när en person befinner sig i hypnos, vilket är ett tillstånd mellan sömn och vakenhet.

I det hypnotiska tillståndet får klienten ett ökat fokus som hjälper till att få klarhet i tankar, känslor, minnen, beteenden och mönster på ett undermedvetet plan.

Detta kan hjälpa klienten att lösa problem som varit låsta bakom dörrar i det undermedvetna och/eller lagrats i kroppen, sinnet eller själen.

Hypnoterapi kan utföras på olika sätt, från djupgående terapiformer som hypnoanalys, regressions terapi till lättare metoder som suggestionsterapi.

Det är viktigt att veta att hypnoterapi inte är samma sak som överdrifter från TV eller scenhypnos. Du försätts inte i trans mot din vilja eller förmås att göra saker som kan förvärra symptom, förlöjligas eller göra saker för underhållssyfte.

Hypnos har heller inte något med magi eller övernaturliga krafter att göra.

Läs mer Mindre

Några tecken på hypnos

  • Djupt behaglig avslappning, med en drömmande känsla eller dåsighet. 

  • Kroppen kan kännas lätt, svävande, flytande eller tung.

  • Domningar, kittlingar, pirrande känsla i kroppsdelar.

  • Desorienterad tidsmässigt, tiden kan kännas som den flög förbi eller att det gick långsamt.

  • Ökat sinne, upplevelser av ökad doft, smak, hörsel eller känsel.

Vägen till ditt undermedvetna sinne

Det undermedvetna sinnet är en kraftfull del av vår hjärna som kan hantera och lagra en stor mängd information och tidigare erfarenheter. 

Det medvetna sinnet tar endast upp 5% av våra dagliga intryck medan det undermedvetna sinnet hanterar, sorterar och lagrar 95% av alla våra dagliga intryck. Bara tänk en snabb tanke på vad mycket vi missar genom att inte lyssna till vårt inre känsloliv. Vi kan verkligen göra stor skillnad genom att utforska det närmre!

Det är minst sagt ett intressant sinne, som inte är medvetet om sig själv, det vet heller inte varför det gör saker och ting utan handlar bara enligt de koncept och planer som matas in i det. Det söker inte efter någon sanning eller förklaringar utan accepterar det som lagras där som sin sanning.

Det spelar ingen roll om dessa tankar och känslor är positiva eller negativa, rätt eller fel. Utan om en känsla varit så pass stark kommer den stanna i det undermedvetna sinnet tills de ersätts av en starkare känsla eller får utlopp i sin energi, där ångest och stress är några av det vanligaste symptom.

Vårt sinne är komplicerat och har en gång något uppfattats för “osäkert” för vårt medvetna jag, kommer det se till att det förblir det som en erfarenhet. Men bara för det inte märks medvetet är det inte borta för det. Det ligger kvar och har full aktivitet i det undermedvetna.

Det är svårt att reda ut detta och tolka på egen hand och det enda sättet vi kan komma i kontakt med det är genom drömmar, terapi eller hypnos.

Det undermedvetna vet, när det är dags att släppa fram detta igen vilket kan bli särskilt tydligt vid kriser eller stora positiva händelser i livet som tex giftermål, nytt arbete eller att få barn.

När vi kommer i kontakt med vårt undermedvetna kan vi lära oss att förstå och hantera våra känslor och beteenden på ett mer effektivt sätt. Det kan hjälpa oss att nå våra mål och leva ett mer balanserat och tillfredsställande liv.

Det undermedvetna ger oss nyckeln till vårt inre och är en fantastisk gåva som ger oss möjligheter att upptäcka sanningen om oss själva och vårt inre känsloliv.

Läs mer Mindre

Fungerar hypnos för alla?

Hypnoterapi fungerar i stort sett för alla.

Man har enligt forskning inte funnit någon skillnad på kön, och mottagligast för hypnos är barn mellan 9-12 år och vuxna. 

För att hypnos ska fungera behövs:  

Att man är mottaglig för det.

Att man är motiverad för terapi.

Att man har en föreställningsförmåga / fantasi.

Är fri från hypnosrädsla.

Att man är villig att göra en förändring och ta ansvar över det.

Annat nyttigt att veta

En person behöver inte vara avslappnad, ligga ner eller vara i en tyst lugn miljö för att hypnos ska fungera.

Det kan användas både i grupp- och individuella sessioner, via videochatt, ljudinspelningar eller telefon, radio, tidningen.

Det finns vissa undantag för hypnoterapi

 Såsom personer som är påverkade av alkohol eller droger och personer med unika kognitiva / psykiska behov.

Vad säger forskning om hypnos?

Forskning visar att 60% av befolkningen kan lära sig att uppnå det djupa trancetillståndet under guidning, medan 80–97% är kapabla till någon form av hypnos respons.

Något intressant man fann 1970 i en jämförelsestudie som Alfred Barrios publicerades i American Health Magazine.

Han jämförde Psykoanalys, Behavior Therapy - som är en föregångare till KBT och Hypnoterapi.

Syftet med studien var att han ville se hur många sessioner som krävdes för att nå framgång i terapi för att bli helt fri från sitt symptom eller lindra det avsevärt.

Studien visade följande siffror:

Psykoanalys blev 38 % av med sitt symptom efter 600 sessioner.

Behavior therapy blev 72 % av med sitt symptom efter 22 sessioner.

Hypnoterapi blev 93 % av med sitt symptom efter 6 sessioner!

Läs mer Mindre

Vanliga frågor om hypnos & hypnoterapi.

Svar: Om du inte vill, kommer du inte heller göra det. Du har fri vilja att dela precis vad du vill till din terapeut som dessutom har tystnadsplikt och värnar om ditt mående, och tillfrisknande.

Svar: Nej, hypnos är ett naturligt fenomen som vi befinner oss i dagligen.

Svar: Ja, man är inte omtöcknad eller ”borta”, utan endast behagligt avslappnad, vilket man kan få många att tro att det inte fungerade.

Svar: Nej, man är bara maximalt avslappnad.

Svar: Nej, skulle någon försöka med något, som för dig verkar störande skulle du genast lämna det hypnotiska tillståndet.

Svar: Det är individuellt, vilket inte kan göras en bedömning såhär. Av de klienter jag haft är genomsnittet i terapi mellan 3 – 5 sessioner.

När ett bortträngt minne frigjorts i hypnoanalys, har vi någon extra session för att stärka ens jag, hitta strategier och hantering för framtida motstånd och hinder.

Man bör gå in i terapin med öppet sinne, och släppa tanken om när och hur det kommer gå till, utan bara följa med, de är oftast då det går som snabbast.