Suggestions terapi


Vad är suggestions terapi ?

Suggestionsterapi är en terapiform som är lämplig för att behandla problematik som tex rökning, snusning, nagelbitning, viktnedgång, avslappning och lågt självförtroende.

Terapin går ut på att terapeuten ger positiva förslag på förändringar till klienten medan de är i ett tillstånd av avslappning och koncentration. Dessa förslag är utformade för att hjälpa klienten att ändra sitt beteende, känslor, tankar eller vanor för att uppnå sina önskade mål.

Normalt sett räcker det med 1-3 sessioner för att uppnå önskat resultat. Det är viktigt att påpeka att suggestions terapi inte är en snabb lösning på problemen, utan det krävs engagemang och vilja från klientens sida för att uppnå det önskade resultatet.

Suggestionsterapi passar bra för..

 • Att bryta en vana som tex rökning
 • Viktnedgång / viktuppgång
 • Nervositet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Minnesförbättring
 • För att prestera bättre i tex sport / inför ett föredrag / möte
 • Avslappning
 • Sömnsvårigheter
 • Nagelbitning
 • Vissa fobier tex spindelfobi, ormfobi
 • Rädslor / oro / stress
 • För att bygga upp ett bättre självförtroende
 • Visualisering / mål & resultat visualisering
 • Förlossning / förlossningsrädsla
 • Öka ens kreativitet / Medvetenhet / Intuition
 • Svårighet att tala inför grupp
 • Känslo / Tankereglering & hantering
 • Rädsla att flyga, vatten, hissar, platser, trånga utrymmen etc

Hur arbetar Soulnest med Suggestioner ?

Suggestionsterapi ges bland annat för områden i föregående sida men också till mycket annat. Under hypnoanalys används suggestioner men först när klientens undermedvetna är redo för att ta emot dem.

I hypnoanalys kan terapeutiska suggestioner som framtagits utifrån klientens behov och önskemål om förändring ges, tex läkning av det inre barnet, relationer, sluta med diverse beroenden, att släppa negativa tankar eller känslor med mera.

Jag arbetar med att formulera alla suggestioner på ett sådant sätt att de enbart kan ge en positiv effekt för klienten. Vidare har jag en klar insikt i fenomenet ”symptom substitution” vilket, utan att bli för teknisk, innebär att en klient byter ett symptom, t ex agorafobi (torgskräck) mot ett annat, exempelvis klaustrofobi (cellskräck).

Följaktligen använder jag enbart suggestionsterapi vid lättare problem där trolig substitution kan förutses och kontrolleras. Rökavvänjning är ett exempel på en sådan terapi som också innehåller suggestioner för att förhindra viktökning.

Som terapeut är mitt mål att hjälpa mina klienter att uppnå önskad förändring genom att använda suggestionsterapi på ett effektivt och anpassat sätt.

Suggestionsterapi kan ges både med eller utan hypnos, online, vid fysiska möten eller via ljudfiler. Alla våra hypnosinspelningar är gjorda med suggestionsterapi.

Vill du boka tid för suggestionsterapi ?