Suggestions terapi


Vad är suggestions terapi ?

Suggestioner är förslag eller instruktioner som ges till en person för att deras tankar, känslor eller beteende ska förändras för att uppnå ett önskat mål.

Suggestioner kan vara både medvetna eller omedvetna och används ofta inom hypnosterapi för att hjälpa en klient att uppnå mål eller för att förändra ett beteende eller en tankeprocess.

När man befinner sig i hypnos är man mycket mottaglig för suggestioner som förstärker, intensifierar effekten av nya förlag för sinnet att ta emot och arbeta efter.

Suggestioner kan ges för bland annat att hjälpa en klient att sluta röka, minska stress eller förbättra självförtroendet.

Normalt sett räcker det med 1-3 sessioner för att uppnå önskat resultat. Det är viktigt att påpeka att suggestions terapi inte är en snabb lösning på problemen, utan det krävs engagemang och vilja från klientens sida för att uppnå det önskade resultatet.

Suggestionsterapi passar bra för..

 • Att bryta en vana som tex rökning
 • Viktnedgång / viktuppgång
 • Nervositet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Minnesförbättring
 • För att prestera bättre i sport / inför ett föredrag
 • Avslappning
 • Sömnsvårigheter
 • Nagelbitning
 • Vissa fobier tex spindelfobi, ormfobi
 • Vissa rädslor / oro / stress 
 • För att bygga upp ett bättre självförtroende
 • Visualisering / mål & resultat visualisering
 • Förlossning / förlossningsrädsla
 • Öka ens kreativitet / Medvetenhet / Intuition
 • Svårighet att tala inför grupp
 • Humör / Känslo / Tanke hantering

Hur arbetar Soulnest med Suggestioner ?

Suggestionsterapi ges som för områden i föregående sida men även till mycket annat. Under tex hypnoanalys används suggestioner men då först när klientens undermedvetna är redo för det.

I hypnoanalys kan terapeutiska suggestioner som framtagits utifrån klientens behov och önskemål om förändring ges, tex läkning av det inre barnet, relationer, sluta med diverse beroenden, att släppa negativa tankar eller känslor med mera.

Jag arbetar med att formulera alla suggestioner på ett sådant sätt att de enbart kan ge en positiv effekt för klienten. Vidare har jag en klar insikt i fenomenet ”symptom substitution” vilket, utan att bli för teknisk, innebär att en klient byter ett symptom, t ex agorafobi (torgskräck) mot ett annat, exempelvis klaustrofobi (cellskräck).

Följaktligen använder jag enbart suggestionsterapi vid lättare problem där trolig substitution kan förutses och kontrolleras. Rökavvänjning är ett exempel på en sådan terapi som också innehåller suggestioner för att förhindra viktökning.

Som terapeut är mitt mål att hjälpa mina klienter att uppnå önskad förändring genom att använda suggestionsterapi på ett effektivt och anpassat sätt.

Suggestionsterapi kan ges både med eller utan hypnos, online, vid fysiska möten eller via ljudfiler. Alla våra hypnosinspelningar är gjorda med suggestionsterapi.

Vill du boka tid ditt introduktionssamtal ?