Hypnoanalys

Vad är hypnoanalys ?

Hypnoanalys är en terapiform som liknar psykoanalys, där vi använder oss av verktyg från både hypnoterapin och psykoanalys för att nå det undermedvetna sinnet. Genom att göra detta kan vi uppnå resultat som vanligtvis kräver hundratals timmar av traditionell psykoanalys på bara några fåtal timmar genom hypnoanalys.

I hypnoanalys söker man efter orsakerna till klientens problem i tidig barndom, där vi vet från anknytningsteorin hur viktiga dessa första år är för en persons utveckling. De utgör hela grunden som vi bygger resten av våra liv på. Emotionella störningar under denna fas kan allvarligt skada vår jag-känsla och självaktning.

Under barnets första levnadsår har sinnet ännu inte lärt sig att tolka och förstå världen. Det kan leda till inre konflikter, förvärrade av känslor som rädsla, ilska och skam. Ibland blir dessa känslor så överväldigande att barnet tvivlar på sin förmåga att hantera dem.

Då aktiveras självbevarelsedriften och känslorna trycks ned i det undermedvetna, där de blir oåtkomliga för det medvetna jaget, minnet och intelligensen.

De försvinner dock inte bara för att det medvetna jaget inte har tillgång till dem, utan de kan göra sig påminda genom olika symptom och problem.

Genom fria associationer och hypnos återbesöker klienten dessa år av nyfikenhet och glädje, men även smärtan av övergivenhet.

Det speciella med det hypnotiska tillståndet är att man samtidigt kan vara fullt närvarande i nuet.

Att som vuxen få uppleva barnets känslor ger en förståelse för de mönster man upprepar. Det ger också en tydlighet i att barnets känslor var helt beroende av den subjektiva tolkningen av händelserna.

Terapeutens uppgift är att hjälpa klienten att hitta orsakerna till sina problem och sedan hjälpa denne att hantera dem. När klienten i terapin får uttrycka den lagrade undermedvetna paniken, skammen eller vilken destruktiv känsla barnet än upplevde och orsaken till detta hittats, försvinner symptomen som bortträngningen har skapat.

Och vet du vad, de kommer inte tillbaka, precis som en tändsticka som har brunnit upp inte kan användas igen.

Vägen till denna befriande insikt kan vara olika lång för olika personer, men generellt sett kan man säga att hypnoanalys räknas som en korttidsterapi och resultat sker fort.

Läs mer Mindre

Vad kan man få hjälp med genom hypnoanalys ?

 • Ångest / PTSD / GAD / Panikångest
 • Fobier / Rädslor / Oro
 • Tvångstankar / Tvångshandlingar
 • Sömnsvårigheter / Sömngång
 • Sexuell problematik
 • Beroende / Missbruk / Medberoende
 • Relationer
 • Stress
 • Melankoli
 • Kontrollbehov
 • Ätstörningar / Anorexi / Bulimi
 • Psykosomatiska sjukdomar
 • Återkommande depressioner
 • Stamning / Tics / Spasmer
 • Generationtrauma / Generationsarv
 • Svårighet att tala inför grupp
 • Humör / Känslo / Tanke hantering
 • Förlossning / Förlossningsrädsla
 • Oförklarlig / Ofrivillig barnlöshet
 • Öka ens kreativitet / Medvetenhet / Intuition
 • Öka Självförtroendet / Självkänslan / Självaktningen / Självinsikten
 • Traumatiska händelser i barndomen / vuxenlivet.

 

Hypnoanalys är en lämplig terapimetod för alla problem som kan kopplas till emotionella eller psykiska krafter. Det är även en fantastisk väg till självinsikt som gör det möjligt att våga vara den person man vill vara och förtjänar att få vara.

Emotionella problem har oftare mentala än fysiska orsaker.

Det liv vi ofta lever i dag, medför en stor stress som kan leda till olika problem, med det medför en ökande känsla av att inte orka mer, att inte känna sig hemma någonstans, att känna sig utanför eller avvisad. För att verkligen få hjälp och vända dessa känslor måste man nå ända in till problemets kärna.

Läs mer Mindre

Hemuppgifter & hypnosinspelning

När man går i terapi hos Soulnest kommer man få lära sig självhypnos för att öka kvaliteten på sin hypnosbarhet och få det undermedvetna att arbeta mellan sessionerna.

Hypnos är något man lär sig, och desto mer man gör det, desto djupare och snabbare kommer man i trance vid nästa tillfälle.

Om det skulle behövas, kommer klienten att få med sig hemuppgifter, drömschema eller hypnosinspelningar för att använda mellan sessionerna. Det är inte ovanligt att man upplever ökade symptom, får livliga drömmar, plötsliga tankar eller känslor som dyker upp under tiden man går i terapi. Detta är något som nästan alla upplever och är del av läkningsprocessen.

Är du redo att släppa taget om bortträngda minnen?