Hypnoanalys

Vad är hypnoanalys ?

Hypnoanalys är en terapimetod som är både djupgående och väldigt kraftfull. Vi använder oss av psykoanalysens verktyg för att i hypnos nå det undermedvetna sinnet.

Genom att gå bortom vårt intellekt kommer vi snabbare åt själva orsaken till ens livsbegränsade symptom eller oönskad problematik.

När orsaken blir känt för det medvetna jaget kan vi uppnå resultat som vanligtvis kräver hundratals timmar av traditionell psykoanalys på bara några fåtal timmar genom hypnoanalys.

Hypnoanalys är en jordnära, säker och tillförlitlig metod som är fri från otrevliga biverkningar, riskerar att ta på sig andra symptom eller kräver timmar av terapi och ekonomi.

Hypnoanalys är en lämplig terapimetod för alla problem som kan kopplas till emotionella eller psykiska krafter. Det är även en fantastisk väg till självinsikt som gör det möjligt att finna sitt sanna jag och bli den person man vill vara och förtjänar att få vara här i livet.

Det liv vi ofta lever i dag, medför en stor stress som kan leda till olika problem, med det medför en ökande känsla av att inte orka mer, att inte känna sig hemma någonstans, att känna sig utanför eller avvisad.

För att verkligen få hjälp att vända dessa känslor är hypnoanalys den terapi som kan vara lösningen.

Läs mer Mindre

Vad hypnoanalys kan vara hjälpsamt mot..

Hypnoanalys är en lämplig terapimetod för alla problem som kan kopplas till emotionella eller psykiska krafter. Det är även en fantastisk väg till självinsikt som gör det möjligt att finna sitt sanna jag och bli den person man vill vara och förtjänar att få vara.

Emotionella problem har oftare mentala än fysiska orsaker. Det liv vi ofta lever i dag, medför en stor stress som kan leda till olika problem, med det medför en ökande känsla av att inte orka mer, att inte känna sig hemma någonstans, att känna sig utanför eller avvisad.

För att verkligen få hjälp och vända dessa känslor måste man nå ända in till problemets kärna.

Vad hypnoanalys kan vara hjälpsamt mot

 • Ångest / Panikångest / PTSD / CPTSD / GAD
 • Fobier / Rädslor / Oro / Stress
 • Tvångstankar / Tvångshandlingar
 • Sömnsvårigheter / Sömngång
 • Sexuell problematik
 • Beroende / Missbruk / Medberoende
 • Att förstå svårigheter och utmaningar i ens relationer
 • Kontrollbehov
 • Ätstörningar / Anorexi / Bulimi
 • Psykosomatiska sjukdomar
 • Återkommande depressioner / Melankoli
 • Stamning / Tics / Spasmer
 • Generationtrauma / Generationsarv
 • Svårigheter att tala inför grupp
 • Känslo / Tankereglering & hantering
 • Oförklarlig / Ofrivillig barnlöshet
 • Öka ens kreativitet / Medvetenhet / Intuition
 • Öka ens Självförtroende / Självkänslan / Självaktningen
 • Förstå sina inre sår, traumatiska händelser i barndomen / vuxenlivet
Läs mer Mindre

Hemuppgifter & hypnosinspelning

När man går i terapi hos Soulnest kommer man få lära sig självhypnos för att låta det undermedvetna att arbeta mellan sessionerna. Hypnos är något man lär sig, och desto mer man gör det, desto djupare och snabbare kommer man i trance vid nästa tillfälle. Det underlättar även terapin och ger resultat snabbare.

Om det även skulle behövas, kommer du att få med dig hemuppgifter, drömschema eller hypnosinspelningar att använda mellan sessionerna.

Det är inte ovanligt att man upplever ökade symptom, får livliga drömmar, plötsliga tankar eller känslor som dyker upp under tiden man går i terapi.

Detta är något som nästan alla upplever och är del av läkning och utvecklingssprocessen.

Hypnoanalys inkluderar flera verktyg & metoder

Genom hypnonanalys kan vi komma att arbeta med olika tekniker och metoder för att möta ditt undermedvetna sinne, unika livshistoria, egna resurser, erfarenheter och behov. Det gör att terapin är helt unik i sig.

Vad vi kan komma att arbeta med i hypnoanalys

 • Suggestionsterapi
 • Gestaltterapi
 • Regressionsterapi
 • Hypnohealing
 • Trauma healing
 • Existentiell terapi
 • Coachning
 • Personlig utveckling
 • Fria associationer
 • Automatskrift
 • Blottläggandetekniker
 • Drömalkemi, drömanalys & drömtydning
 • Visualisering / mål & restulat visualisering
 • Självhypnos & avslappningstekniker
 • Core transformation
 • Interrupt distraction procedure - IDP
Läs mer Mindre

Är du redo för att ta steget mot din inre läkning & utveckling?